Räkenskapsår
support@blinfo.se
visar hur man lägger upp nya och äldre rärkenskapsår samt ändrar status på perioder
1.
Om räkenskapsår
2.
Nytt räkenskapsår
3.
Äldre räkenskapsår
4.
Ändra status
5.
Låsa upp år eller period
Was this guide helpful to you?